Pixel
Pixel
Начало

Blank
Е-мейл ПДФ
Франчайзингът е уникална бизнес концепция, която обединява интересите на утвърдените чрез познанията, опита и постигнатите резултати фирми и фирмите с мотивация и ресурс за развитие в името на една обща просперираща цел.
Търговска верига PROFEL на Валерий СиМ Груп АД доказа, че франчайзингът е успешна форма на бизнес. Взаимоотношенията във франчайз- системата PROFEL са изградени на принципа за хармония в бизнес контактите, продуктова и търговска компетентност на служителите.
PROFEL е франчайзингова търговска верига, в чийто обекти клентите могат да намерят над 12 000 артикула и да направят най-подходящ избор с помощта на специално обучените продавач-консултанти. Търговските обекти от франчайзингова верига PROFEL са оборудвани със стелажи, проектирани персонално за всеки търговски обект.Търговски борси и магазини с марка PROFEL развиват успешна дейност в София, Варна, Пловдив, Кюстендил, Видин, Хасково и т.н. Нашата мисия е с основен приоритет удоволетворяване на растящите потребителски изисквания.
В магазини PROFEL се пазарува с удоволствие. С предлаганите продукти всеки домашен майстор може да придобие самочувствие на професионалист, а трудът на професионалистите ще бъде качествен и ефективен!
Постигнатите резултати, удовлетвореността на клиентите и придобитата опитност дадоха основания за разширяване на франчайзинговия проект с разкриване на търговски обекти PROFEL и в съседни държави. Участията в международни изложения покават, че имаме основания да си поставим следващата цел- изграждане на международна франчайзингова верига PROFEL.
logo
Франчайзингът е уникална бизнес концепция, която обединява интересите на утвърдените чрез познанията, опита и постигнатите резултати фирми и фирмите с мотивация и ресурс за развитие в името на една обща просперираща цел.
Търговска верига PROFEL на Валерий СиМ Груп АД доказа, че франчайзингът е успешна форма на бизнес. Взаимоотношенията във франчайз- системата PROFEL са изградени на принципа за хармония в бизнес контактите, продуктова и търговска компетентност на служителите.
PROFEL е франчайзингова търговска верига, в чийто обекти клентите могат да намерят над 12 000 артикула и да направят най-подходящ избор с помощта на специално обучените продавач-консултанти. Търговските обекти от франчайзингова верига PROFEL са оборудвани със стелажи, проектирани персонално за всеки търговски обект.Търговски борси и магазини с марка PROFEL развиват успешна дейност в София, Варна, Пловдив, Кюстендил, Видин, Хасково и т.н. Нашата мисия е с основен приоритет удоволетворяване на растящите потребителски изисквания.
В магазини PROFEL се пазарува с удоволствие. С предлаганите продукти всеки домашен майстор може да придобие самочувствие на професионалист, а трудът на професионалистите ще бъде качествен и ефективен!
Постигнатите резултати, удовлетвореността на клиентите и придобитата опитност дадоха основания за разширяване на франчайзинговия проект с разкриване на търговски обекти PROFEL и в съседни държави. Участията в международни изложения покават, че имаме основания да си поставим следващата цел- изграждане на международна франчайзингова верига PROFEL.
 

 
Blank